World 101: https://world101.cfr.org/ Web del Consell de Relacions Exteriors. “Comprendre els problemes, les forces i els actors que configuren el nostre món”.

La web serveix per comprendre molts dels problemes globals actuals. Presenten uns mòduls amb diverses lliçons cada un. De cada lliçó, hi ha diferents recursos com: vídeos explicatius, mapes i gràfics interactius, infografies… A més, cada mòdul
té un qüestionari final per veure si realment s’han entès els continguts. Idioma: Anglès.