QUI SOM

El web Recursos sobre geografia, de la Societat Catalana de Geografia (SGC), vol ser un espai de comunicació que ofereixi recursos didàctics i informacions vàries al professorat de geografia.

Perquè la geografia ens permet conèixer molt millor la Terra, amb els seus components i mútues interrelacions, i també comprendre el que està passant a la seva escorça i a les societats que l’habiten. I això és el que cal transmetre a l’alumnat. La geografia ens dóna elements per analitzar els fenòmens socials, des de la perspectiva territorial a diferents escales; permet entendre localitzacions i distribucions de fenòmens, conflictes per l’ús dels recursos i desigualtats entre els humans. La geografia és, en definitiva, una àmbit de coneixement essencial.

El grup d’associats de la SCG que, en un inici, va contribuir a construir aquest portal ho va fer amb el noble afany de renovar les capacitats d’explicació per part dels professionals de l’educació.Els professors i professores d’universitat i secundària Asum Blanco, Jesús Granados, Anna Ortiz, Francesc Nadal, Jordi Royo, Roser Serra i Maria Villanueva van posar “la primera pedra” d’aquest portal. Un espai web que ara ha esdevingut col·laboratiu.

Es vol facilitar la recerca de recursos i eines digitals, informar sobre activitats relacionades amb la geografia, i també atansar-se a les realitats mundials, regionals o locals de forma no doctrinària, sinó reflexiva i constructiva.

Per poder mantenir actualitzat aquest portal, ens volem nodrir de les aportacions de tots aquells i totes aquelles que, en el seu dia a dia, investiguen i ensenyen geografia. Serà si ho fem conjuntament que podrem reunir els màxims coneixements possibles.