Aquesta web serveix per veure com ha canviat el món en els últims 37 anys. Presenten fotografies seguides de qualsevol territori del món. Suggereixen alguns “timelapses” com: la desforestació a Brasil, la retirada de la glacera de Columbia,
els creixements urbans…

https://earthengine.google.com/timelapse/