El passat 15 de febrer de 2023 es va iniciar una segona època de la revista digital GeocritiQ, que compta a l’equip editorial amb Pilar Paneque, Eduard Montesinos, Javier Martín Vide, Jorge Olcina i Xosé M. Souto. Aquesta revista té com a objectiu fer ressó de les recerques de les geògrafes i els geògrafs, així com la difusió de la didàctica de la geografia i els problemes socials.