Llançament de la segona època de Geocritiq

El passat 15 de febrer de 2023 es va iniciar una segona època de la revista digital GeocritiQ, que compta a l’equip editorial amb Pilar Paneque, Eduard Montesinos, Javier Martín Vide, Jorge Olcina i Xosé M. Souto. Aquesta revista té com a objectiu fer ressó de...
Gloobal

Gloobal

Gloobal és una revista d’àmbit mundial que compta amb abundant informació al servei del desenvolupament sostenible, la cooperació, els drets humans, el medi ambient, la igualtat de gènere, etc.
Ar@cne

Ar@cne

Ar@cne és una revista electrònica que té el repte d’aplegar recursos d’internet que tinguin interès per la Geografia i les Ciències Socials. Pretén d’aquesta manera donar servei a investigadors, docents, estudiants i al públic en general.
Enseñanza de las ciencias sociales

Enseñanza de las ciencias sociales

Enseñanza de las Ciencias Sociales  és una publicació de les Universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona sobre recerca en didàctica i fonamentalment a secundària. Un volum anual.
Íber

Íber

Íber és una publicació de l’IRIF i de l’Editorial Graó dedicada a l’ensenyament de les geografia i la història a l’educació secundària i al Master Universitari de Formació de Professorat de Secundària. Toca temes de pràctica docent i autoformació del...