Íber és una publicació de l’IRIF i de l’Editorial Graó dedicada a l’ensenyament de les geografia i la història a l’educació secundària i al Master Universitari de Formació de Professorat de Secundària. Toca temes de pràctica docent i autoformació del professorat. Periodicitat trimestral.